Privacy


 
 

Privacy beleid AMAR SPEELT

 

Dit is de privacyverklaring van Amar Speelt.

Amar Speelt is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 27.33.96.16. Deze verklaring is van toepassing op de activiteiten van Amar Speelt. U dient zich ervan bewust te zijn dat Amar Speelt niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere websites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Amar Speelt gaat op een veilige manier om met persoonsgegevens en respecteert de privacy van betrokkenen. Wij houden ons hierbij aan de volgende uitgangspunten: Rechtmatigheid, behoorlijkheid, transparantie en juistheid.
Amar Speelt neemt de bescherming van uw gegevens 
serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Afnemers en uitvoerders kunnen elkaars contactgegevens slechts inzien, na afsluiten van -en via- een overeenkomst.

Amar Speelt kan persoonsgegevens over u verwerken, om een of meer van de volgende redenen:

  • U heeft in de afgelopen 5 jaar gebruik van diensten van Amar Speelt, cq. het inkopen van een voorstelling/project en/of een training;
  • U levert diensten aan Amar Speelt.
  • U heeft aangegeven op de hoogte gehouden te willen worden van onze activiteiten, dan wel het ontvangen van onze flyers.
  • U heeft zelf deze gegevens verstrekt bij het invullen van een formulier op de website.
  • U heeft toestemming gegeven om de persoonsgegevens te mogen verwerken cq gebruiken

Om onze overeenkomst met u te kunnen uitvoeren en om afspraken met u na te kunnen komen verwerken wij deze gegevens in onze database. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden tenzij we vantevoren uw toestemming hiervoor hebben gekregen.

Onderaan iedere mailing of nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of u af te melden. Als u de gegevens die wij over u hebben geregistreerd wilt inzien, aan wilt passen of uit onze bestanden wilt laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via onderstaand e- mailadres. Amar Speelt bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk verplicht of nodig voor de realisatie van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

U kunt te allen tijde inzicht verkrijgen in ons verwerkingsregister. Daarin gaan wij uitgebreid in op ons privacy beleid en de grondslagen waarop wij verwerking van persoonsgegevens baseren. Op het moment dat er in de website substantiële wijzigingen plaatsvinden kan deze privacyverklaring wijzigen. Wij zullen dit dan duidelijk vermelden op de website. Wij controleren regelmatig of we aan de wetgeving voldoen.

Voor vragen of informatie neemt u contact op met Amar El Ajjouri, eigenaar van Amar Speelt:

amar@amarspeelt.nl